Thursday, March 22, 2012

Kepada Pencari Kuasa...

Janganlah tuan berduka/
Apabila hamba tak jua percaya/
Karena telah terlalu lama/
Penguasa bersolek rupa//

Depok, 21/03/12

No comments:

Post a Comment